Købsbetingelser

1. trin - Købsbetingelser

  1. Adgang til musikportalen Nordlearn samt Musikspillet sker via UNI-Login, medmindre produktet leveres som fil til download eller via anden platform

 

  1. Musikportalen Nordlearn samt Musikspillet sælges via abonnementer.

 

  1. Et abonnement giver udelukkende køber adgang til den version af musikportalen Nordlearn samt Musikspillet, der eksisterer online på www.nordlearn.com medmindre andet er aftalt.

 

  1. Abonnementer er årlige og faktureres forud. Ved abonnementets udløb, forlænges det automatisk med en ny periode ud fra den til enhver tid gældende pris, hvis ikke abonnementet opsiges. Abonnementet kan kun opsiges skriftligt, med en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden. Opkrævning for gentegning af abonnement udsendes af Nordic Learning ApS til abonnenten i god til inden opsigelsesfristen udløber.

 

  1. Indholdet og brugen af musikportalen Nordlearn samt Musikspillet er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret. Materialet må ikke kopieres eller distribueres - bortset fra eventuelle kopiark eller andet materiale, hvor der er gjort tydelig opmærksom på det. Hvis abonnementet opsiges, skal abonnenten slette alle downloadede filer, adgangskoder med mere fra alle brugeres udstyr.

 

  1. .Misbrug kan medføre krav om erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler om erstatning. Ved misbrug kan Nordic Learning ApS hæve handlen uden varsel.

 

  1. Nordic Learning ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader eller direkte eller indirekte tab som følge af brugen af det elektroniske produkt.

 

  1. Nordic Learning ApS yder support via mail. Kontakt os på kontakt@nordlearn.com.

 

Bestilling af

Nordlearn musikportal

inkl. musikspillet